Organisasjonskomiteen

Velkommen: Siv, Ole, Nina, Helge og Margret.

Organisasjonskomiteen:

  • Helge Jøssing 
  • Ole Kjærsgaard
  • Nina Grann
  • Siv Kristin Sællman
  • Margret Helland

Sosiale medier: Margret Helland

Hjemmeside: Jon-Annar Fordal

Sponsorer: Anders Sundqvist